Brevetto Axiotek

 

Laser Indicator System Axiotek, powszechnie znany jako L.I.S.A., jest nowym opatentowanym laserowym systemem celowniczym zaprojektowanym przez Davide Affri,  ułatwiającym operatorowi określenie dokładnego punktu, w których przyrząd powinien wykonać próbę.

 

 

 

 

 

 

 
 

Naciśnij specjalny przycisk z boku

 

L.I.S.A. wyświetli wiązkę dwóch wskaźników świetlnych na badanym obiekcie

 

Próba jest wykonywana w punkcie, w którym dwa wskaźniki pokrywają się ze sobą

 

 

 

Zalecany do

 

 

 

 

 
  Wykonywania badań na obiektach o dużych wymiarach   Zlokalizowanie próby z maksymalną precyzyjnością